Market Access

The preparation of the project plan and reimbursement dossier for submission in each country and manage timing and communications with the relevant agencies. 

The development of key components of the reimbursement dossier: clinical section, cost-effectiveness and budget impact section. We will ensure that the clinical part of the reimbursement dossier and the economic parts are aligned, especially with regard to the claims, comparator(s) and value messages.   

Development of multicountry health economic models and country-specific model adaptations for existing models including the full spectrum of diseases for all countries.

Medical writing for clinical sections in reimbursement dossiers.

Development of global core models:
Cost-effectiveness models: Markov models, Decision Tree Models
Budget impact analyses for financial analyses
Adaptation of global health economics models to local conditions prevailing in other countries.
Preparation of health economics dossiers for applications to the reimbursement benefits boards. 

Market accessen Pricing (vergoedings- en prijsprocedure)

Vergoeding

A2M heeft vele jaren ervaring met het succesvol opstellen van vergoedingsdossiers voor intra- en extramurale geneesmiddelen in Nederland en België voor indiening bij respectievelijk ZiN (Zorginstituut Nederland) en RIZIV/INAMI. In beide landen werken we samen met voormalige leden van de vergoedingsautoriteiten, waardoor we met de cliënt een optimale vergoedingstrategie kunnen ontwikkelen voor zijn geneesmiddel. Uitgangspunten zijn de therapeutische meerwaarde en de marktverwachtingen voor het nieuwe geneesmiddel, die de basis vormen voor het ontwikkelen van de hoofdsecties van het vergoedingsdossier: 1) het farmacotherapeutisch rapport voor de therapeutische meerwaarde, 2) het farmaco-economisch (FE) rapport voor de kosteneffectiviteit (“cost-effectiveness”) en 3) het budget impact rapport voor de financiële analyse. De consistentie tussen de klinische en economische secties van het vergoedingsdossier is essentieel. Net als het afstemmen van de inhoud op de klinische en economische productinformatie over het gebruik van het middel in de dagelijkse praktijk, de “clinical and economic value messages”.

We hebben goede contacten opgebouwd met de vergoedingsautoriteiten, maar ook met de andere veldpartijen (“stakeholders”) in de gezondheidszorg: huisartsen en medisch specialisten, verzekeraars, ziekenhuizen, universiteiten, patiëntenverenigingen en overkoepelende organisaties van de veldpartijen. In het vergoedingstraject dient men primair gericht te zijn op het verkrijgen van de vergoeding, maar  A2M anticipeert ook op het traject daarna, “market access and beyond”. We doen dit door reeds in het vergoedinsdossier de  “key clinical and economic value messages” mee te nemen, en het in parallel proactief sonderen van de veldpartijen om na vergoeding direct goed uit de startblokken te gaan met commercialisatie van het geneesmiddel.

Prijsonderhandelingen

In Nederland volgt voor “dure” geneesmiddelen na het indienen van het vergoedingsdossier steeds vaker een traject van prijsonderhandelingen met het Ministerie van VWS. De  discussie over de prijs van deze “te dure” geneesmiddelen wordt de laatste jaren steeds meer subjectief gevoerd. Daarom stellen wij een economische waarderingsmethode voor om op een objectieve en wetenschappelijke wijze de hoogte van de prijzen van geneesmiddelen te beoordelen. Wij benaderen het vraagstuk vanuit het invalshoek van de investeerder in een vrije, internationale, financiële markt, waarin investeerders en beleggers beloond willen worden voor hun risicovolle inspanningen. Indien de overheden innovatie aan de markt overlaten, dienen zij ook de regels van de markt te accepteren. Het “Pricing Model” dat wij voorstellen, kan tot een betere onderbouwde besluitvorming leiden, waarbij zowel de belangen van de patiënt en de investeerder, als ook die van de farmaceut en de belastingbetaler zijn gediend.

Een selectie van eerdere workshops van het A2M Pricing Model:

  • BBS/EFSPI HTA (Basel Biometric Society (BBS) and the European Federation of Statisticians in the Pharmaceutical Industry (EFSPI), Basel, Juni 30, 2020,
  • VVD - Den Haag, 6 juni, 2018
  • Ministerie VWS) -  Den Haag, 22 maart, 2018
  • EFPIA, Brussel, November 7, 2018
  • Vereniging Innovatieve Geneesmiddelen – Den Haag, Oktober 25, 2017
  • EURORDIS - Paris, Juni 16, 2017
  • ITU Economics - Istanbul, September 20, 2016
  • ISPOR, 2016, Wenen, Oostenrijk

Economische evaluaties

Indien u alleen een economische evaluatie nodig heeft ter onderbouwing van het vergoedingsdossier, kunnen wij het gezondheidseconomische model voor de kosteneffectiviteit en het budget impact model voor de financiële analyse ontwikkelen en de rapportage verzorgen op basis van de geldende richtlijnen. De modellen kunnen de novo ontwikkeld worden, maar ook hebben wij de ervaring om bestaande internationale modellen aan te passen. Het opzetten van een Delphi panel of Adviesraad met medisch specialisten of andere veldpartijen kan hierbij noodzakelijk zijn voor lokale klinische validatie van de economische secties van het vergoedingsdossier.

Scrum

Een versnelling in het verkrijgen van vergoeding voor een geneesmiddel, is niet alleen heel belangrijk voor de patiënt, maar heeft ook grote financiële voordelen. Iedere maand dat het geneesmiddel eerder vergoed kan worden,  is een maand extra omzet (“sales”). Daarom heeft A2M speciaal voor zijn cliënten een extra dienst ontwikkeld om het vergoedingstraject op basis van Scrum filosofie deze gewenste versnelling te geven. De basis van Scrum is intensieve samenwerking tussen het projectteam van cliënt en A2M.  Scrum is een project management methodologie die de “lead time” van het project met 30% kan inkorten. 

Dit betekent dat we de werkzaamheden verdelen in zogenaamde “fixed sprints”. Bijvoorbeeld, elke twee weken delen we een update van het vergoedingsdossier, dat laat zien hoe we de waarde van de medische innovatie optimaal vertalen in klinische en economische argumenten. Door te werken met Scrum, bent u er zeker van dat het dossier na iedere sprint van tijdige feedback op de “critical success factors” wordt voorzien, en dit maakt het mogelijk de maximale waarde van uw medische innovatie zo snel mogelijk beschikbaar te kunnen stellen voor de patiënt voor een optimale prijs/omzet verhouding.